praca naukowa

praca naukowa

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.04.1923

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.01.1937

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.06.1924

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 20.12.1944

List od Stefana Szumana z 06.10.1942

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 06.01.1919

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 10.03.1928

List od Karola Wojtyły z 30.03.1964

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.03.1921

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 21.06.1952

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951