Roman Ingarden

Roman Ingarden

List do Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1923

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.03.1954

List od Kazimierza Twardowskiego z 27.07.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 04.05.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.01.1924

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 03.11.1935

List od Witolda Lutosławskiego z 07.02.1968

Zasiłek na pracę naukową z 15.11.1927

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.02.1928

List od Kazimierza Twardowskiego z 05.01.1934

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.05.1919

Wniosek o urlop z 29.03.1927