Roman Ingarden

Roman Ingarden

List od Ksawerego Piwockiego z 11.11.1964

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.08.1923

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.11.1934

List od Juliusza Kleinera z 11.09.1945

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.04.1952

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.03.1934

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.09.1924

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.11.1938

List do Polskiej Akademii Nauk z 05.03.1969

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.12.1936