Rudolf Carnap

Rudolf Carnap

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.12.1935

List od Malvine Husserl z 14.01.1936

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.04.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.01.1936

List od Hansa Corneliusa z 14.11.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.06.1938

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.02.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.11.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.06.1936