Spór o istnienie świata

Spór o istnienie świata

Pocztówka od Henryka Mehlberga z b.d.

List od Tadeusza Czeżowskiego z 06.11. 1948

List do Jana Parandowskiego z 07.11.1965

List do Polskiej Akademii Nauk z 04.06.1966

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 07.02.1957

List od Henryka Mehlberga z 03.03.1947

List od Henryka Skolimowskiego z 07.12.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

List od Henryka Mehlberga z 20.04.1947

List od Józefa Tischnera z 05.12.1968

List od Ireny Krońskiej z 09.05.1947

List od Kazimierza Nitscha z 09.06.1948