Spór o istnienie świata

Spór o istnienie świata

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List do Mieczysława Wallisa z 17.01.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 24. 11.1962

List od Henryka Skolimowskiego z 07.12.1967

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 1

List od Tadeusza Czeżowskiego z 06.11. 1948

List od Ireny Krońskiej z 09.05.1947

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 15.01.1949

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 11.09.1949

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 2

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.03.1970

List od Ireny Krońskiej z 07.08.1947