Roman Ingarden

Roman Ingarden

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.01. 1964

List do Tadeusza Czeżowskiego z 27.09.1949

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.10.1954

List do Zofii Lissy z 11.05.1954

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.09.1924

List do Danieli Gromskiej z 24.05.1960

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.09.1934

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.04.1919

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.03.1970

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.10.1963