Paryż

Paryż

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.02.1928

List od Stanisława Wędkiewicza z 03.04.1950

List od Stanisława Wędkiewicza z 22.12.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1966

List od Stefana Żółkiewskiego z 28.12.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 10.04.1966

List od Ireny Krońskiej z 19.04.1947

List od Ireny Krońskiej z 10.04.1947

List od Stanisława Wędkiewicza z 27.01.1948

List od Ireny Krońskiej z 05.10.1947