Paryż

Paryż

List od Stanisława Wędkiewicza z 22.12.1948

List do Tadeusza Czeżowskiego z 17.08.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.08.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.12.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.12.1927

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List od Stanisława Wędkiewicza z 13.05.1948

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 3

List od Malvine Husserl z 12.12.1920

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.01.1968

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1924

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 23.07.1937