Paryż

Paryż

List od Edmunda Husserla z 23.12.1928

List od Stanisława Wędkiewicza z 11.01.1948

List od Ireny Krońskiej z 09.05.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1966

Pocztówka od Ireny Krońskiej z 24.02.1946

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List do Stefana Żółkiewskiego z 17.05.1966

List od Romana Ingardena do Profesora ? (Maria Gołaszewska) z 24.05.1967

List od Ireny Krońskiej z 22.04.1947

List od Ireny Krońskiej z 19.04.1947