Paryż

Paryż

List od Stanisława Wędkiewicza z 15.09.1949

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1966

List do Tadeusza Czeżowskiego z 17.08.1969

List od Malvine Husserl z 24.03.1929

List od Ireny Krońskiej z 18.03.1947

List od Władysława Tatarkiewicza z 10.04.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1966

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 3

List od Malvine Husserl z 09.01.1929

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922

List od Ireny Krońskiej z 05.09.1947

List od Jana Patočki z 23.12.1947