Paryż

Paryż

List od Ireny Krońskiej z 16.11.1947

List od Kazimierza Wyki z 04.11.1965

List od Jana Patočki z 23.12.1947

List do Tadeusza Czeżowskiego z 17.08.1969

List od Stanisława Wędkiewicza z 05.03.1948

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.03.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922

List od Ireny Krońskiej z 22.04.1947

List od Edmunda Husserla z 13.07.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

List od Władysława Tatarkiewicza z 26.06.1937

List od Władysława Witwickiego z 10.01.1928