Paryż

Paryż

List od Kazimierza Twardowskiego z 31.12.1927

List od Malvine Husserl z 24.03.1929

List od Władysława Tatarkiewicza z 10.04.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.08.1937

List od Marii Gołaszewskiej z 24.04.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966

List od Ireny Krońskiej z 12.06.1946

List od Stanisława Wędkiewicza z 03.04.1950

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1966

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 28.03.1921

List od Kazimierza Wyki z 04.11.1965