Paryż

Paryż

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.02.1928

List od Stanisława Wędkiewicza z 13.05.1948

List od Ireny Krońskiej z 12.06.1946

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.08.1937

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 28.03.1921

List do Tadeusza Czeżowskiego z 17.08.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.10. 1968

List od Władysława Tatarkiewicza z 26.06.1937

List od Kazimierza Wyki z 04.11.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.04.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960