Paryż

Paryż

List od Edmunda Husserla z 23.12.1928

List od Malvine Husserl z 12.12.1920

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.05.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924

List od Stefana Żółkiewskiego z 28.12.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928

List od Stanisława Wędkiewicza z 11.01.1948

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 23.07.1937

List od Malvine Husserl z 24.03.1929

List od Ireny Krońskiej z 18.03.1947