Paryż

Paryż

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 28.03.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.12.1927

List od Ireny Krońskiej z 05.10.1947

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.03.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.01.1925

List od Haliny Poświatowskiej z 16.12.bd

List od Stanisława Wędkiewicza z 13.05.1948

List od Stanisława Wędkiewicza z 22.12.1948

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.01.1968

List od Ireny Krońskiej z 10.04.1947

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1924