kwestie publikacyjne

kwestie publikacyjne

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 22.04.1949

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.05.1946

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 12.04.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.04.1935

List od Juliusza Kleinera z 14.09.1947

List od Władysława Witwickiego z 28.05.1918

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.11.1951

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.02.1931

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924

List od Władysława Witwickiego z b.d A

List od Tadeusza Czeżowskiego z 21.09. 1949

List do Mieczysława Wallisa z 17.01.1962