kwestie publikacyjne

kwestie publikacyjne

List od Adama Bromberga z 22.01.1964

List od Władysława Tatarkiewicza z 21.01.1961

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z bd.bd.bd

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 06.08.1921

List od Adama Bromberga z 11.05.1963

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 07.08.1948

List od Juliusza Kleinera z 21.07.1945

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 02.02.1966

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 13.11.1937

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 09.05.1970

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List od Władysława Tatarkiewicza z 07.02.1962