kwestie publikacyjne

kwestie publikacyjne

List od Ireny Krońskiej z 03.03.1953

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 14.02.1949

List od Ireny Krońskiej z 07.06.1955 (a)

Kartka pocztowa od Stefana Błachowskiego z 12.02.1925

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.03.1937

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 20.04.1923

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.

List od Ireny Krońskiej z 18.01.1954

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.02.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922

List od Władysława Tatarkiewicza z 21.01.1961

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.11.1951