kwestie publikacyjne

kwestie publikacyjne

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 10.12.1953

List od Fritza Kaufmanna z 23.07.1957

List od Wacława Borowego z 09.09.1938

Terminy do tłumaczenia Etyki Spinozy z d.b.

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 19.11.1930

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 25.02.1936

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.04.1954

List od Ireny Krońskiej z 08.06.1955

List od Konstantego Michalskiego z 07.04.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.05.1924

Pocztówka od Henryka Mehlberga z b.d. (2)

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.06.1942