kwestie publikacyjne

kwestie publikacyjne

List do Ireny Krońskiej z 29.10.1954

Kartka pocztowa od Jana Patočki z 14.12.1948

List od Władysława Witwickiego z 03.08.1925

List do Władysława Tatarkiewicza z 04.11.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

List do Jana Parandowskiego z 07.11.1965

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1922

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.05.1949

List od Stanisława Wędkiewicza z 27.01.1948

List od Ludwiga Landgrebe z 26.10.1957

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.12.1920

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 24.03.1954