kwestie publikacyjne

kwestie publikacyjne

List od Hansa Lippsa z 24.07.1936

List od Konstantego Michalskiego z 11.03.1938

List od Konstantego Michalskiego z 20.02.1939

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1933

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 27.07.1918

List od Władysława Witwickiego z 26.04.1939

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.06.1936

List od Konstantego Michalskiego z 18.06.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.03.1933

Załącznik do listu do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1952

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 13.11.1937