kwestie publikacyjne

kwestie publikacyjne

List od Hansa Corneliusa z 14.12.1937

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.10.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1925

List od Stanisława Wędkiewicza z 27.01.1948

List do Stefana Morawskiego z 25.05.1967

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.09.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.04.1961

Kartka pocztówka od Tadeusza Czeżowskiego z 08.06.1969

Plan Biblioteki Klasyków Filozofii w zakresie filozofii niemieckiej w. XVII i XVIII z d.b.

List od Władysława Witwickiego z 03.08.1922