Kazimierz Twardowski

Kazimierz Twardowski

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.12.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.10.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921

List od Władysława Tatarkiewicza z 15.02.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.01.1933

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.06.1932

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.09.1935

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1925

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.06.1924

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.11.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.04.1932 (sprawdzić autora listu!?)

List od Władysława Witwickiego z 11.04.1938