problemy zdrowotne

problemy zdrowotne

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.10.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

List od Ireny Krońskiej z 09.03.1953

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

List od Ireny Krońskiej z b.d (1)

List od Hansa Corneliusa z 14.12.1937

List od Stefana Szumana z 16.06.1939

List od Janiny Makoty z 21.01.1958

List od Stefana Szumana z 06.03.1939

List od Edmunda Husserla z 21.12.1930

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.03. 1963

List od Ireny Krońskiej z 13.12.1954