problemy zdrowotne

problemy zdrowotne

List od Henryka Elzenberga z 06.03.1964

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1933

List od Władysława Witwickiego z 21.01.1927

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.02.1938

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 19.12.1963

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 03.02.1938

List od Władysława Witwickiego z 08.01.1927

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.10.1937

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 16.02.1922

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 24.10.1938

List od Władysława Witwickiego z 09.11.1921

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 21.02.1939