problemy zdrowotne

problemy zdrowotne

List od Ireny Krońskiej z 10.01.1955

List od Ireny Krońskiej z 29.12.1967

List od Henryka Elzenberga z 06.03.1964

List od Ireny Krońskiej z 13.12.1954

List od Bogdana Suchodolskiego z 15.07.1944

List od Władysława Witwickiego z 21.01.1927

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 07.05.1964

List od Ireny Krońskiej z 16.01.1968

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1933

List od Ireny Krońskiej z 07.06.1955

List od Jana Patočki z 22.05.1949

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.02.1926