problemy zdrowotne

problemy zdrowotne

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

List od Stefana Szumana z 16.06.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.04.1919

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.11.1927

List od Konstantego Michalskiego z 02.05.1943 lub 1944

Kartka pocztowa od Hansa Corneliusa z 09.07.1938

List od Władysława Witwickiego z 14.01.1927

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1937

List od Stefana Morawskiego z 08.05.1964

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928

List do Ireny Krońskiej z 21.06.1966

List od Władysława Witwickiego z 04.07.1921