publikacje

publikacje

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.10. 1968

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 06.03.1958

List do Tadeusza Czeżowskiego z 27.09.1949

List od Zofii Lissy z 15.03.1949

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 13.06.1936

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.09.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.05. 1966

List od Hansa Lippsa z 24.07.1936

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.11.1949