Biblioteka Klasyków Filozofii

Biblioteka Klasyków Filozofii

List od Ireny Krońskiej z 23.03.1953

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 10.01.1950

List od Ireny Krońskiej z 19.01.1955

List od Ireny Krońskiej z 29.12.1967

List do Ireny Krońskiej z 19.04.1968

List od Ireny Krońskiej z 24.07.1954

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

List od Ireny Krońskiej z 11.11.1965

Pocztówka od Ireny Krońskiej z 28.08.1966

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951

List do Ireny Krońskiej z 13.07.1954

List od Ireny Krońskiej z 13.06.1966