choroba

choroba

List od Tadeusza Czeżowskiego z 06.11. 1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1966

List od Władysława Witwickiego z 26.11.1923

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.12. 1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922

List od Władysława Witwickiego z 27.01.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 22.09.1942

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.11.1926

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1949