choroba

choroba

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.03.1937

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.10.1923

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.05. 1966

List od Władysława Witwickiego z 28.12.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.03.1920

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List od Władysława Witwickiego z 25.12.1922

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.10.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1966

Curriculum vitae z bd.04.1921