choroba

choroba

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1949

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.04.1919

List od Janiny Makoty z 21.01.1958

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 24.10.1936

List od Władysława Witwickiego z 28.12.1928

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

Kartka pocztowa od Władysława Witwickiego z 30.06.1942

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.05.1946

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.03.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917