choroba

choroba

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 08.03.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.10.1923

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.10.1969

List od Władysława Witwickiego z 25.12.1922

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.10.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928

List od Władysława Witwickiego z b.d E

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

List od Władysława Witwickiego z 15.11.1923

Curriculum vitae z bd.04.1921