choroba

choroba

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 08.03.1949

Kartka pocztowa od Władysława Witwickiego z 30.06.1942

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (a)

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.04.1919

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.11.1926

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 09.09.1945, s.1,2

List od Władysława Witwickiego z 26.11.1923

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.10.1923

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.03.1967

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

List od Władysława Witwickiego z 28.12.1928