choroba

choroba

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (a)

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.05.1958

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.11.1966

List od Władysława Witwickiego z b.d E

Curriculum vitae z bd.04.1921

List od Władysława Witwickiego z 13.10.1921

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.03.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List od Władysława Witwickiego z 15.11.1923