choroba

choroba

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.01.1967

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 09.09.1945, s.1,2

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922

List od Tadeusza Czeżowskiego z 16.10.1958

Kartka pocztowa od Władysława Witwickiego z 30.06.1942

List od Tadeusza Czeżowskiego z 31.03.1958

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

List od Władysława Witwickiego z 25.12.1922

List od Konstantego Michalskiego z 07.04.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.12. 1966