choroba

choroba

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List od Tadeusza Czeżowskiego z 06.11. 1948

List od Tadeusza Czeżowskiego z 31.03.1958

List od Władysława Witwickiego z 28.12.1928

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.01.1967

List od Konstantego Michalskiego z 07.04.1939

List od Tadeusza Czeżowskiego z 24.01.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.10.1969

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.04.1919

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935