referat

referat

List od Karola Wojtyły z bd

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04. 1965

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 11.03.1952

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1969

List od Stefana Żółkiewskiego z 17.01.1966

Referat Janiny Makoty z 18.06.1956

List od Henryka Elzenberga z 12.03.1950

List od Konstantego Michalskiego z 22.01.1946

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969