BKF

BKF

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.10.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 02.01.1953

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 12.10.1949

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 31.03.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.05.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1969

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 06.11.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.03.1953

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.06.1969

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 29.05.1953