BKF

BKF

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 23.06.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.09.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.06.1955

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 06.11.1951

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.05.1958

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 27.04.1954

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 28.10.1952

List od Henryka Elzenberga z 23.06.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.05.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 21.08.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 02.01.1953