BKF

BKF

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 17.12.1954

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 21.07.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 27.04.1954

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.06.1969

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 16.07.1966

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.09.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.06.1955

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.08.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968

List od Tadeusza Czeżowskiego z 10.10.1957

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.04. 1970

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1966