BKF

BKF

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.05.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1954

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 12.10.1949

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 04.07.1952

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.04. 1970

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 21.08.1952

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 21.07.1951

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.05.1958

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 17.08.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 18.07.1951

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 16.07.1966