BKF

BKF

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 15.02.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 04.11.1952

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 16.07.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.10.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1954

List od Henryka Elzenberga z 07.06.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 21.08.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 11.03.1952

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1969

List do Henryka Elzenberga z 21.06.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952