BKF

BKF

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 21.06.1952

List do Danieli Gromskiej z 06.07.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 10.06.1952

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 12.10.1949

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.04.1955

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 28.02.1953

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 22.05.1954

List od Henryka Elzenberga z 07.06.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 24.03.1954

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 16.07.1966