dzieła Ingardena

dzieła Ingardena

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 17.01.1938

List od Ireny Krońskiej z 14.12.1964

List od Hansa Lippsa z 24.07.1936

List od Henryka Skolimowskiego z 07.12.1967

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1947

List od Mieczysława Wallisa z 11.12.1947

List od Ireny Krońskiej z 21.07.1968

List od Stefana Szumana z 06.11.1941