dzieła Ingardena

dzieła Ingardena

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1947

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 09.11.1947

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1933

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 20.12.1944

List od Mieczysława Wallisa z 19.01.1962

List od Władysława Witwickiego z 22.08.1925

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.01.1934