dzieła Ingardena

dzieła Ingardena

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 20.12.1944

List do Ireny Krońskiej z 22.05.1954

List od Władysława Witwickiego z 21.02.1924

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 09.11.1947

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 05.10.1968

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1924

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.03.1969

List od Ireny Krońskiej z 06.01.1947

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 24.04.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.02.1922

List do Mieczysława Wallisa z 22.01.1962

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967