dzieła Ingardena

dzieła Ingardena

List od Ireny Krońskiej z 27.05.1967

List od Tadeusza Czeżowskiego z 21.01.1925

List od Hansa Corneliusa z 22.11.1937

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.12.1965

Pocztówka od Henryka i Józefy Mehlbergów z b.d.

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967

List od Ireny Krońskiej z 13.06.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1933

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

List od Ireny Krońskiej z 01.07.1965

List od Ireny Krońskiej z 13.01.1961