dzieła Ingardena

dzieła Ingardena

List od Stefana Morawskiego z bd 4

List od Tadeusza Czeżowskiego z 21.01.1925

List do Stefana Morawskiego z 25.05.1967

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 09.11.1947

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.12.1936

List do Mieczysława Wallisa z 14.12.1947

List od Ireny Krońskiej z 01.07.1965

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.12.1965

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1925

List od Henryka Mehlberga z 20.04.1947

Kartka pocztowa od Jana Patočki z 14.12.1948

List od Henryka Mehlberga z 03.03.1947