dzieła Ingardena

dzieła Ingardena

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 14.01.1926

List od Ireny Krońskiej z 14.12.1964

List od Ireny Krońskiej z 05.01.1966 (1)

List od Tadeusza Czeżowskiego z 21.01.1925

List od Henryka Mehlberga z 15.02.1967

List od Stefana Szumana z 08.01.1942

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

List od Stefana Szumana z 06.11.1941

List od Stefana Morawskiego z bd 3

List od Ireny Krońskiej z 21.07.1968

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.05.1936

Kartka pocztowa od Jana Patočki z 14.12.1948