dzieła Ingardena

dzieła Ingardena

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1924

List do Stefana Morawskiego z 25.05.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.01.1937

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.03.1969

List od Hansa Corneliusa z 06.10.1938

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

List od Stefana Morawskiego z bd 3

List od Konstantego Michalskiego z 18.06.1939

List od Ireny Krońskiej z 14.12.1964

List od Ireny Krońskiej z 05.10.1947

List od Władysława Witwickiego z 22.08.1925