dzieła Ingardena

dzieła Ingardena

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1947

List od Ireny Krońskiej z 07.08.1947

List od Ireny Krońskiej z 13.06.1966

List od Władysława Witwickiego z 26.02.1925

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 09.11.1947

List od Ireny Krońskiej z 04.03.1967

List od Ireny Krońskiej z 05.01.1966 (1)

List od Hansa Corneliusa z 05.11.1935

List od Hansa Corneliusa z 22.11.1937

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 20.12.1944

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 24.10.1923