dzieła Ingardena

dzieła Ingardena

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

List od Mieczysława Wallisa z 19.01.1962

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1925

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.01.1937

List od Władysława Witwickiego z 26.02.1925

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 05.10.1968

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.01.1934

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1933

List od Hansa Corneliusa z 01.01.1938

List od Józefa Tischnera z 05.12.1968