dzieła Ingardena

dzieła Ingardena

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 24.04.1966

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.10.1933

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 10.11.1936

List do Mieczysława Wallisa z 14.12.1947

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.03.1969

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 14.01.1926

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1947

List od Karola Irzykowskiego z 04.03.1936

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.07.1966

Kartka pocztowa od Jana Patočki z 14.12.1948

List od Stefana Szumana z 08.01.1942