dzieła Ingardena

dzieła Ingardena

List od Ireny Krońskiej z 14.12.1964

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 24.10.1923

List od Stefana Morawskiego z bd 3

List od Ireny Krońskiej z 05.01.1966 (1)

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.01.1968

List od Alexandra Pfändera z 13.01.1926

List od Ludwiga Landgrebe z 26.10.1957

List od Henryka Mehlberga z 03.03.1947

List od Stefana Morawskiego z 30.09.bd

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.01.1937

List od Henryka Mehlberga z 20.04.1947

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967