dzieła Ingardena

dzieła Ingardena

List od Stefana Szumana z 06.03.1939

List od Henryka Skolimowskiego z 30.10.1968

List od Ireny Krońskiej z 22.10.1960

List do Stefana Morawskiego z 25.05.1967

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1947

List od Ireny Krońskiej z 01.07.1965

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.01.1968

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 24.01.1966

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 09.11.1947

List od Hansa Corneliusa z 05.11.1935

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 10.11.1936

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 05.10.1968