dzieła Ingardena

dzieła Ingardena

List od Ireny Krońskiej z 23.09.1946

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

List od Karola Irzykowskiego z 04.03.1936

List do Ireny Krońskiej z 03.01.1966

List od Stefana Morawskiego z 30.09.bd

List od Stefana Morawskiego z bd 4

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.12.1936

List od Henryka Skolimowskiego z 07.12.1967

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.03.1969

List od Ireny Krońskiej z 14.12.1964

List od Henryka Mehlberga z 03.03.1947

List do Mieczysława Wallisa z 22.01.1962