dzieła Ingardena

dzieła Ingardena

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

List do Dyrekcji Naczelnej PWN z 29.12.1967 (przez Irenę Krońską)

List do Ireny Krońskiej z 22.05.1954

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923

Pocztówka od Henryka i Józefy Mehlbergów z b.d.

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 14.01.1926

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 24.10.1923

List od Ireny Krońskiej z 05.10.1947

List od Stefana Szumana z 06.03.1939

List od Hansa Corneliusa z 01.01.1938

List od Felixa Kaufmanna z 22.10.1935

Pocztówka od Henryka Mehlberga z b.d. (2)