Archiwum PAN w Krakowie

Archiwum PAN w Krakowie

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 26.02.1969

List do Romana Ingardena z 31.08.1969

List do Państwowego Instytutu Wydawniczego z 10.12.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.04.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 02.01.1953

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.10.1963

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 18.12.1968

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 07.10.1947

List do Jana Legowicza z 01.04.1955

List od hanny Rosnerowej z 04.10.1962

List od Stanisława Wędkiewicza z 28.05.1948

List od Ksawerego Piwockiego z 27.12.1964