Archiwum PAN w Krakowie

Archiwum PAN w Krakowie

List od Stanisława Wędkiewicza z 05.04.1949

List od Stanisława Wędkiewicza z 26.04.1949

List do Polskiej Akademii Nauk z 28.04.1964

List od Stanisława Wędkiewicza z 15.09.1949

List od Stanisława Wędkiewicza z 03.04.1950

Pocztówka od Ireny Krońskiej z 15.08.1966

List od Stefana Żółkiewskiego z 01.03.1966

List od Stefana Żółkiewskiego z 07.07.1967

Projekt instrukcji wydawniczej Biblioteki Klasyków Filozofii z b.d.

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 20.02.1948

List do Dyrekcji Naczelnej PWN z 29.12.1967 (przez Irenę Krońską)

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 18.12.1968