Archiwum PAN w Krakowie

Archiwum PAN w Krakowie

List od Ireny Krońskiej z 21.09.1968

Bibliografia Anny Teresy Tymienieckiej

List od Państwowego Wydawnnictwa Naukowego z 29.05.1957

List od Ireny Krońskiej z 16.01.1968

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 04.07.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.05.1954

Pocztówka od Ireny Krońskiej z 10.12.1968

List od Stefana Żółkiewskiego z 14.04.1965

Pocztówka od Henryka i Józefy Mehlbergów z b.d.

List od Ireny Krońskiej z 05.01.1966 (1)

List od Ksawerego Piwockiego z 27.12.1964

Pocztówka od Henryka Mehlberga z b.d.