Archiwum PAN w Krakowie

Archiwum PAN w Krakowie

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 09.05.1970

List od Juliusza Kleinera z 11.09.1945

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 04.07.1952

Recenzja „Why is there something rather than nothing” z b.d.

List od Stefana Żółkiewskiego z 17.01.1966

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 19.01.1953

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 24.03.1954

List od Ireny Krońskiej z 10.01.1955

Kartka pocztowa od Marii Turowicz z 14.11.1966

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 11.03.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.09.1948