Archiwum PAN w Krakowie

Archiwum PAN w Krakowie

List do Stefana Żółkiewskiego z 30.12.1967

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 14.09.1969

Kartka pocztowa od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 4

List od Stanisława Wędkiewicza z 05.04.1949

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.05.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.04.1954

List od Jana Marii Bocheńskiego z 24.04.1957

List od Stefana Żółkiewskiego z 29.05.1967

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.03.1969

List od Stefana Żółkiewskiego z 25.11.1967

List od Adama Bromberga z 22.01.1964

List od Tadeusza Zabłudowskiego z bd.01.1963