Archiwum PAN w Krakowie

Archiwum PAN w Krakowie

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.09.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 17.08.1952

List do Polskiej Akademii Nauk z 19.10.bd

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 20.02.1948

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 25.03.1953

List od Jarosława Iwaszkiewicza z 26.02.1947

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 09.05.1970

List od Marii Turowicz z 22.12.1948

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 30.03.1963

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 08.02.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 23.06.1951

Zaproszenie na dyskusję naukową z b.d.