Archiwum PAN w Krakowie

Archiwum PAN w Krakowie

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.09.1952

List od Stefana Żółkiewskiego z 06.06.1962

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 18.07.1951

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 20.05.1964

List do Stefana Żółkiewskiego z 17.05.1966

List od Stanisława Wędkiewicza z 11.01.1948

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 27.04.1968

Kartka pocztowa od Marii Turowicz z 14.11.1966

List od Stefana Żółkiewskiego z 17.01.1966

List od Stanisława Ossowskiego z 16.02.1962

Plans for research z b.d.

List do Jana Parandowskiego z 10.01.1951