b.d.

b.d.

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.

Protokół z odbioru przysięgi urzędniczej z 19.08.1921

Recenzja „Why is there something rather than nothing” z b.d.

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 19.01.1953

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

Wniosek o mianowanie profesorem nadzwyczajnym z 04.03.1933

Umowa z Państwowym Wydawnictwem Naukowym z b.d.

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.

Tekst ślubowania z 12.12.1933