Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk

List od Romana Suszko z 15.02.1965

List od Tadeusza Cieślaka z 18.05.1965

Pokwitowanie z 26.11.1964

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 04.02.1964

List do Urzędu Celnego PRL w Zebrzydowicach z 31.05.1965

List do Romana Ingardena z 21.04.1966

Zaproszenie na dyskusję naukową z b.d.

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963