dydaktyka

dydaktyka

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1965

List od Władysława Witwickiego z 26.04.1939

List od Władysława Witwickiego z 18.05.1922

List od Władysława Witwickiego z 30.01.1920

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.01.1965 A

List od Władysława Witwickiego z 28.02.1927

List od Romana Suszko z 15.02.1965

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 04.02.1964

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963

List od Ksawerego Piwockiego z 12.01.1965

Odmowa wykorzystania fragmentów dzieła literackiego z 31.03.1965

List do Stefana Żółkiewskiego z 11.03.1965