varia

varia

Recenzja „O dziele literackim” Henryka Markiewicza

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

Notatki do dyskusji sekcji z 08.03.1926

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z b.d.

Załącznik do listu do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1952

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968