varia

varia

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd 1

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

Notatki do dyskusji sekcji z 08.03.1926

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z b.d.

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

Notatki do odczytu sekcji teorii poznania z b.d.

Załącznik do listu do Henryka Markiewicza z 16.03.1964