varia

varia

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

Załącznik do listu do Henryka Markiewicza z 16.03.1964

Notatki do odczytu sekcji teorii poznania z b.d.

Recenzja „O dziele literackim” Henryka Markiewicza

Notatki do dyskusji sekcji epistemologicznej z d.b.

Notatki do dyskusji sekcji z 08.03.1926

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962

Załącznik do listu do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1952

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 19.01.1953

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.