varia

varia

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

Załącznik do listu do Henryka Markiewicza z 16.03.1964

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 19.01.1953

Notatki do odczytu sekcji teorii poznania z b.d.

Notatki do dyskusji sekcji epistemologicznej z d.b.

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962