varia

varia

Notatki do dyskusji sekcji epistemologicznej z d.b.

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd b

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

Załącznik do listu do Henryka Markiewicza z 16.03.1964

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

Recenzja „O dziele literackim” Henryka Markiewicza

Notatki do odczytu sekcji teorii poznania z b.d.

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]