Amsterdam

Amsterdam

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 17.07.1948

List do Polskiej Akademii Nauk z 28.04.1964

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.01.1965 A

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1966

List od Mieczysława Wallisa z 21.12.1947

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964

List od Mieczysława Wallisa z 10.08.1963

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.09.1948