Amsterdam

Amsterdam

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 19.08.1948

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.09.1948

List od Mieczysława Wallisa z 11.12.1947

List do Polskiej Akademii Nauk z 28.04.1964

List do Anny Teresy Tymienieckiej z 21.03.1969

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.03.1948

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.05.1967

List do Polskiej Akademii Nauk z 05.03.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)