Amsterdam

Amsterdam

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 20.02.1948

List do Polskiej Akademii Nauk z 05.03.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1967

List do Polskiej Akademii Nauk z 28.04.1964

List do Mieczysława Wallisa z 14.12.1947

List do Anny Teresy Tymienieckiej z 21.03.1969

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 19.08.1948

List od Mieczysława Wallisa z 21.12.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969