Amsterdam

Amsterdam

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.03.1948

List do Mieczysława Wallisa z 03.08.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.11. 1969

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 04.03.1964

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 20.02.1948

List do Polskiej Akademii Nauk z 05.03.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.01. 1964

List od Malvine Husserl z 09.01.1929