wyjazdy zagraniczne

wyjazdy zagraniczne

List od Stefana Żółkiewskiego z 09.04.1964

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

List od Stefana Żółkiewskiego z 14.04.1965

List od Stefana Żółkiewskiego z 01.09.1964

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.10.1966

List do Polskiej Akademii Nauk z 04.10.1964

List od Stefana Żółkiewskiego z 06.06.1962

List do Polskiej Akademii Nauk z 04.06.1966

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 28.09.1968

List do Polskiej Akademii Nauk z 10.09.1963

List od Stefana Żółkiewskiego z 10.01.1964