wyjazdy zagraniczne

wyjazdy zagraniczne

List do Polskiej Akademii Nauk z 01.07.1963

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 28.09.1968

List od Adama Schaffa z 08.09.1965

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963

List od Stefana Żółkiewskiego z 09.04.1964

List do Polskiej Akademii Nauk z 04.10.1964

List od Stefana Żółkiewskiego z 10.10.1966

List od Stefana Żółkiewskiego z 01.09.1964

List do Polskiej Akademii Nauk z 19.10.bd

List od Stefana Żółkiewskiego z 26.05.1964

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 1

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964