wyjazdy zagraniczne

wyjazdy zagraniczne

List do Polskiej Akademii Nauk z 28.04.1964

List do Polskiej Akademii Nauk z 04.10.1964

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (b)

List od Stefana Żółkiewskiego z 26.05.1964

List od Malvine Husserl z 09.01.1929

List od Władysława Tatarkiewicza z 07.02.1962

List od Stefana Żółkiewskiego z 10.01.1964

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 23.10.1935

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 28.09.1968